dla lekarzy    |    strona główna


chirurgiatwarzy.plZESPÓŁZAKRES LECZENIAZABIEGILINKIKONTAKTZabiegi

Chirurgia ortognatyczna

Chirurgia ortognatyczna jest gałęzią chirurgii szczękowo-twarzowej i zajmuje się leczeniem wad zgryzu, które są efektem nieprawidłowego rozwoju kości twarzy. Wady kości twarzoczaszki mogą być związane zarówno z nadmiernym wzrostem jak i niedoborem wzrostu kości. Wady rozwojowe kości mogą obejmować równocześnie żuchwę i szczękę lub dowolną z nich, a także inne kości budujące szkielet twarzy. Oprócz nieprawidłowego zgryzu charakteryzują się one często odbiegającym od ogólnie przyjętej normy wyglądem twarzy co skłania osoby nimi dotknięte do poszukiwania pomocy. Najcześciej występujące wady takie jak progenia, laterogenia, niedorozwój szczęki są możliwe do wyleczenia jedynie przy ścisłej współpracy chirurgiczno – ortodontycznej.

 

Trzecie trzonowce, zęby mądrości, ósemki

W chirurgii stomatologicznej bardzo często wykonywanym zabiegiem jest usunięcie trzecich zębów trzonowych, zwanych „zębami mądrości" lub „ósemkami". W większości przypadków zabiegi wykonywane są w warunkach gabinetu stomatologicznego przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Znieczulenie miejscowe jest na ogół skutecznym środkiem umożliwiającym przprowadzenie zabiegu, jednak przy niektórych specyficznych położeniach zębów mądrości lub przy wysokiej wrażliwości na ból może w niewystaczający sposób zapewnić komfort pacjentowi.

Dlatego w takich przypadkach warto rozważyć poddanie się zabiegowi w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym. Dzięki temu możliwe jest usunięcie nawet 4 zębów mądrości jednoczasowo, a opieka szpitalna w okresie pozabiegowym skutecznie zapobiega ewentualnym dolegliwościom pozabiegowym. Pacjent pozostaje przynajmniej przez jedną dobę w komfortowych warunkach szpitalnych gdzie ma zapewnioną zarówno opiekę anestezjologiczną jaki i chirurgiczną. Co więcej tego typu leczenie można połączyć z innymi zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej. Również w przypadku osób ceniących sobie wysoki komfort leczenia lub mające nieprzyjemne doświadczenia z poprzednich zabiegów leczenie w znieczuleniu ogólnym jest doskonałą alternatywą. Zapewnia nie tylko maksimum komfortu i bezpieczeństwa podczas zabiegu, ale również szybszą rehabiltację pozabiegową.

 

Chirurgia przedprotetyczna

Głównym problemem w leczeniu implantologicznym pacjentów jest niedostateczna jakość lub ilość kości w której mogą zostać umieszczonie implanty. Wcześniejsza utrata własnych zębów, urazy, czy inne procesy chorobowe mogą spowodować znaczną utratę kości w zakresie szczęki czy żuchwy a tym samym znacznie utrudnić leczenie implantologiczne.

Standartowe zabiegi przygotowujące podłoże kostne do leczenia implantologicznego to przede wszystkim metody zwiększające jego wymiar lub objętość poprzez wykorzystanie sterowanej regenracji tkanek czy zastosowanie przeszczepów kostnych auto lub homogennych. Mnogość dostępnych materiałów augmentacyjnych i technik regeneracyjnych sprawia, że istnieją różne protokoły postępowania, a ich wybór zależy nie tylko od wskazań klinicznych ale także od doświadczeń i preferencji chirurga. Również techniki dystrakcji kości, czyli jej wydłużania bez przeszczepów znajdują tu zastosowanie.

Zarówno stosowanie biomateriałów jak i wybór własnej kości pacjenta ma wady i zalety i warto się zapoznać z tymi aspektami podczas konsultacji. Ograniczenia jakie ma leczenie w gabinecie stomatologicznym w naszym przypadku nie istnieje – zabiegi przeprowadzanie w sali operacyjnej są w pełni bezpieczne i umożliwiają dobranie najkorzystnieszego sposobu odbudowy kostnej w komfortowych warunkach. Odpoczynek po zabiegu pod opieką anestezjologa zapewni pacjentowi bezbolesny i szybki powrót do normalnego funkcjonowania.

 

Traumatologia

Wszelkie urazy w obrębie twarzy wymagają od chirurga nie tylko znakomitej znajomości anatomii tej okolicy ale również dużego poczucia estetyki. Chyba w żadnej innej dziedzinie medycyny chirurgia nie jest tak blisko spokrewniona ze sztuką jak w chirurgii twarzy w przypadku zabiegów pourazowych. Tylko właściwe i dobrze zaplanowane zabiegi traumatologiczne są w stanie zapewnić pacjentowi powrót do normalnego funkcjonowania po zdarzeniach losowych jakimi są urazy. Bez względu czy urazy dotyczą tkanek miękkich, skóry twarzy, zębów czy też szkieletu twarzoczaszki, przy użyciu współczesnych technik diagnostycznych i światowych standartów leczniczych dążymy w takich przypadkach do zapewnienia maksymalnego efektu funkcjonalnego i estetycznego.

 

Dystrakcje

Osteogeneza dystrakcyjna jest uznaną metodą zwiększania ilości kości poprzez powolnie rozciąganie przy użyciu specjalnego urządzenia - dystraktora po wcześniejszym jej przecięciu. Fenomenem tej metody jest uzyskiwanie oprócz zwiększenia ilości tkanki kostnej jednoczesne zwiększenie ilości tkanek miękkich na skutek procesu histiogenezy dystrakcyjnej. Współcześnie w chirurgii czaszkowo – szczękowo – twarzowej osteogeneza dystrakcyjna jest uznaną metodą leczenia wrodzonych i nabytych wad szkieletu czaszki twarzowej, ubytków pourazowych i onkologicznych w zakresie układu kostnego części twarzowej czaszki oraz coraz częściej w chirurgii przedprotetycznej jako pewna i skuteczna metoda uzyskiwania wartościwego podłoża kostnego wraz z pokrywającymi go tkankami miękkimi. Metoda to może być wykorzystywana zarówno w odtwarzeniu niewielkich braków kostnych przed leczeniem implantologicznym jak również przy leczeniu większych deficytów w zakresie kości twarzy. Dzięki możliwości znieczulenia ogólnego zabiegi przebiegają w komfortowych warunkach a uzyskana tkanka kostna stanowi wartościwe podłoże do dalszego leczenia lub sama w sobie stanowi efekt końcowy lecznenia.

 

Onkologia i guzy w obrębie twarzy

Niestety i w obszarze twarzy mamy również do czynienia z chorobami nowotworowymi. Dlatego wszelkie niegojące się przez kilka dni zmiany w zakresie błony śluzowej jamy ustnej, guzki i guzy na twarzy i szyi wyczuwalne podczas dotykania, powtarzające się krwawienia, niejasne dolegliwości bólowe czy zaburzenia funkcji powinny być skonsultowane ze specjalistą. Znana wszystkim zasada, że nowotwór wykryty we wczesnym stadium jest wyleczalny również obowiązuję w zakresie naszej specjalności. Jeżeli stwierdzacie Państwo u siebie jakieś niepokojące objawy prosimy nie wahać się i niezwłocznie rozwiać swoje wątpliwości podczas kosnultacji. Proponujemy pełną diagnostykę zarówno obrazową jak i histopatologiczną oraz pełen zakres leczenia wszelkich zmian o chrakterze nowotworowym w zakresie twarzy i szyi.

 


DLA PACJENTÓW

» chirurgiatwarzy.pl
» ZESPÓŁ
» ZAKRES LECZENIA
» ZABIEGI
» LINKI
» KONTAKT
DLA LEKARZY

» SZKOLENIA i KURSY
» AKADEMIA ROZWOJU STOMATOLOGA
» PARTNERZY
» METODY LECZENIA
» KONTAKT DLA LEKARZY
STRONA GŁÓWNA   |   MAPA SERWISU   |   KONTAKT
e-mail: kontakt@chirurgitwarzy.pl